flag-box flag-box

Yetti

Program Yetti je analytickým nástrojem pro práci s daty kompletního monitoringu reklamy. Požadovaného výstupu lze dosáhnout použitím mnoha doplňujících funkcí:

  • Možnost překódovávat položky databáze pomocí uživatelsky definovaných externích kódovníků
  • Možnost počítat k televizním spotům údaje o sledovanosti
  • Možnost počítat k jiným typům médií (rádia, tiskové inzeráty) údaje o sledovanosti a čtenosti dle na trhu dostupných dat
  • Možnost dávkového zpracování analýz
  • Možnost exportování výsledků analýz do externích formátů pro další použití
  • a další…

Detailní analýza
slouží k analyzování jednotlivých reklamních událostí (spotů, inzerátů apod.). Výsledný vzhled analýzy jednotlivých reklam je pak možné definovat nastavením různých parametrů, včetně předdefinování zobrazení jednotlivých popisných a výpočetních údajů. Parametry a funkce analýzy:

  • Shlukování prvků analýzy (dle vybraného kritéria)
  • Podmíněné obarvování řádků analýzy
  • Třídění a ořez tabulky
  • Podmíněné zobrazování prvků analýzy
(Detailní analýza)

Křížová analýza
slouží k analyzování shluků reklamních událostí, které vznikají uživatelským víceúrovňovým seskupením databázových či dogenerovaných proměnných. Analýza umožňuje shlukovat prvky jak do řádků, tak do sloupců, a to i dle více proměnných najednou.

Kromě široké škály nabízených výpočetních ukazatelů je možné počítat i procentuální rozložení jednotlivých výpočetních ukazatelů vzhledem k nejbližšímu subtotalovému shluku. Pomocí křížových analýz můžete například analyzovat objemy měsíčních kampaní jednotlivých značek v jednotlivých typech médií.

(Křížová analýza)

Skupinová analýza
se používá ke specifickým analýzám uživatelsky definovaných shluků reklamních událostí.

Historie změn