flag-box flag-box

Fenix

Software Fenix je moderním nástupcem plánovacího sw Mamut. Díky vyspělému výpočetnímu jádru ja také svižnější a přitom nabízí všechny staré funkce, které máte rádi a přidává nové funkcionality. Je schopný pracovat jak s peoplemetrovými daty, tak s daty s crossmediálního elektronického měření konzumace médií adMeter 1000 (TV, Radio, tisk, internet a webové aplikace). Plánovaní kampaně je možné rozdělit do 4 základních fázi: Reachové křivky, Strategický plán, Detailní plán a Zpětná analýza proběhlé kampaně.


Fenix je nejen vzhledově modernější a uživatelsky přívětivější plánovací software, který plně nahrazuje funkce Mamuta, ale zároveň nabízí velké množství pokročilých funkcí mezi, které patří např. sofistikovaná optimalizace s možností detailního nastavení priorit v několika úrovních, možnost crosmediálniho plánovaní kampaní nebo analýzy crosmediálních kampaní.


Fenix se skládá z pěti provázaných modulů:

Novinky v softwaru naleznete zde.Reachové křivky

Reachové křivky nám pomáhají rozhodnout se o rozdělení TRP, GRP, resp. peněz na jednotlivé stanice (kombinace stanic) nebo části dne (kombinace částí dne) dle našich požadavků na zásah zvolené cílové skupiny. Poskytují nám k tomuto účelu přehledné tabulky a grafy.


Reachové křivky umožňují odhadnout, kolik TRP, GRP nebo peněz budeme potřebovat na dosažení určité úrovně některého ukazatele zásahu (např. efektivního reache 3–8). Rovněž umožňují posoudit, zda dosažení požadované úrovně tohoto ukazatele není příliš drahé a zda by tedy nebylo lepší se spokojit s úrovní o trochu nižší, k jejímuž dosažení postačí výrazně menší množství TRP, GRP či peněz.Strategický plán

je modul určený pro strategické plánování reklamních kampaní. Na základě dat ze zdrojového období odhaduje ukazatele zásahu (efektivní reach, ef. frekvence k+, histogram) pro různé rozdělení GRP zvolené cílové skupiny nebo rozpočtu mezi jednotlivé televizní stanice a části dne.


Součástí tohoto modulu jsou analýzy počítající několik druhů reachových křivek a ploch a optimalizace navrhující rozdělení GRP nebo ceny do uživatelem definovaných částí dnů na jednotlivých stanicích.Detailní plán

je nástrojem pro vytváření konkrétních plánů televizní reklamní kampaně. Na základě dat ze zvoleného zdrojového období odhaduje mediální výpočetní ukazatele (např. rating, reach, afinita, ef. frekvence atd.) pro reklamní bloky z databáze elektronických programových schémat (ceníků) jednotlivých televizních stanic.


Detailní plán dává uživateli možnost jednotlivé bloky vybírat sám dle vlastního uvážení a na základě softwarem předpočítaných odhadovaných mediálních ukazatelů, nebo pomocí vnitřního softwarového optimalizačního modulu, nastavitelného dle uživatelských požadavků.Postanalýza

je rozsáhlým nástrojem pro komplexní analýzu sledovanosti. Navazuje na Detailní plán a umožňuje zobrazit výsledek plánované kampaně – tedy zda proběhla dle představ či nikoliv.


obrázek z fenixe


Postbuy

Je poslední životní fází Fenixového projektu. Nabídne Vám přehled toho jak si vedla Vaše kampaň na základě porovnání plánování vs. reality.