flag-box flag-box

Fenix

Program Fenix je moderním nástupcem plánovacího softwaru Mamut. Oproti Mamutu je rozdíl v plánování kampaně. V Mamutu má totiž každá kampaň v sobě všechny 4 fáze plánování (reachová křivka, strategický plán, detailní plán a zpětná analýza proběhlé kampaně). Fénix je vzhledově moderní, uživatelsky přívětivý a softwarově mladý avšak plánovat umí se stejnou i vyšší přesností než Mamut.

Více o projektu

Mamut

Program Mamut je svým zaměřením určen především pro práci mediálních a reklamních agentur, ale i pro obchodní a programové oddělení televizních společností. Obsahuje tři rozsáhlé samostatné moduly, které pomáhají při celém procesu tvorby a vyhodnocení televizních reklamních kampaní. Kromě toho je používán pro analýzy skupin respondentů (např. diváků určitého druhu pořadů) a pro analýzy televizních schémat (DATA MEDIA). Každý uživatel si rovněž může vytvářet a udržovat databázi vlastních nákupních podmínek na jednotlivých stanicích (cena za 1 GRP, nastavení nákupní cílové skupiny, nastavení příplatku za pozice, nastavení vlastních koeficientů stopáží).


Mamut je složen ze tří samostatných modulů, které je možno koupit zvlášť, nebo v balíčku všechny najednou:Strategický plán
je modul určený pro strategické plánování reklamních kampaní. Na základě dat ze zdrojového období odhaduje ukazatele zásahu (efektivní reach, ef. frekvence k+, histogram) pro různé rozdělení GRP zvolené cílové skupiny nebo rozpočtu mezi jednotlivé televizní stanice a části dne.

Součástí tohoto modulu jsou analýzy počítající několik druhů reachových křivek a ploch a optimalizace navrhující rozdělení GRP nebo ceny do uživatelem definovaných částí dnů na jednotlivých stanicích.

Seznam základních výstupů:

 • Plán vytvořený uživatelem;
 • Zoptimalizovaný plán z hlediska rozdělení kampaně do uživatelsky definovaných částí dnů na jednotlivých stanicích;
 • Kumulace – kumulativní nárůst efektivních frekvencí při uživatelsky definovaném rozdělení konkrétní kampaně při různých urovních GRP;
 • Reachové křivky – kumulativní nárůst efektivních frekvencí při přirozeném rozdělení GRP s možností toto rozdělení ovlivnit definicí požadovaných priorit na stanice či části dnů;
 • Reachové plochy – zobrazení efektivních frekvencí či efektivního reache v závislosti na rozdělení požadovaných GRP či ceny do jednotlivých stanic či částí dnů;
 • Další typy reachových křivek a ploch.

Výsledky strategického plánu lze kromě standardního ukládání ve formátu programu Mamut exportovat do Excelu či jako zadání pro Detailní plán. Reachové křivky a plochy lze rovněž uložit ve formátu HTML.

zobrazit náhled (Reachové křivky – graf)
zobrazit náhled (Reachové křivky – tabulka)
zobrazit náhled (Strategický plán)

Detailní plán
je nástrojem pro vytváření konkrétních plánů televizní reklamní kampaně. Na základě dat ze zvoleného zdrojového období odhaduje mediální výpočetní ukazatele (např. rating, reach, afinita, ef. frekvence atd.) pro reklamní bloky z databáze elektronických programových schémat (ceníků) jednotlivých televizních stanic.

Detailní plán dává uživateli možnost jednotlivé bloky vybírat sám dle vlastního uvážení a na základě softwarem předpočítaných odhadovaných mediálních ukazatelů, nebo pomocí vnitřního softwarového optimalizačního modulu, nastavitelného dle uživatelských požadavků. Pro dosažení co možná nejlepších výsledků při vytváření konkrétního plánu obsahuje detailní plán několik základních vlastností a pomocných funkcí:

 • Uživatelsky příjemný způsob výběru bloků;
 • Okamžitý výpočet souhrnných ukazatelů včetně efektivních frekvencí;
 • Uživatelsky definovaný efektivní reach;
 • Uživatelsky definované duplicity bloků;
 • Možnost filtrovat bloky již použité v jiné kampani;
 • Možnost definovat různé podmínky pro jednotlivé stanice;
 • Možnost odfiltrovat bloky nesplňující uživatelem definované limity;
 • Rychle dostupné informace o úspěšnosti reklamního bloku v minulosti;
 • Spolupráce se Strategickým plánem;
 • Možnost použít optimalizační modul pro optimální výběr bloků s několika typy optimalizačních postupů:
  • Maximalizace definovaného efektivního reache při zvoleném GRP nebo rozpočtu;
  • Minimimalizace GRP nebo ceny při dané hodnotě efektivního reache;
  • Uživatelsky definované rozdělení GRP (ceny) mezi televizní stanice, dayparty a období kampaně.

Výsledná reklamní kampaň může být exportována do nákupního softwaru Buying.

zobrazit náhled (Detailní plán)

Analýza
je rozsáhlým nástrojem pro komplexní analýzu sledovanosti. Umožňuje zpracovávat různé typy připojených popisných databází (pořady, spoty, upoutávky, …), a to i najednou.

Můžete zde vytvářet již náročnější analýzy různých typů, a to použitím široké škály funkcí:

 • Kumulativní pokrytí – vývoj efektivních frekvencí po odvysílání jednotlivých prvků analýzy;
 • Vytváření speciálních cílových skupin odvozených od diváckého chování respondentů dle uživatelsky zadaných kritérií;
 • Víceúrovňové shlukování – výpočet celé řady mediálních ukazatelů (včetně reachů a efektivních frekvencí pro uživatelsky definované skupiny);
 • Uživatelsky definované obarvování prvků analýzy;
 • Možnost analyzovat časové úseky odvozené od začátku či konce pořadů (např. pro zjištění ratingu průměrného prvního třicetisekundového úseku před opakujícím se pořadem);
 • Možnost zjišťovat shodné a jedinečné diváky konkrétních dvojic pořadů;
 • Možnost členit diváky dle sledovanosti na slabé až silné diváky.
zobrazit náhled (Analýza)

Historie změn