flag-box flag-box

BUY-IN²

Společnost Lerach vyvíjí nový informační systém BUY-IN² pro mediální agentury a jiné společnosti zabývající se nákupem reklamního prostoru v médiích. Software je vyvíjen v nové pobočce společnosti v obci Mnich u Kardašovy Řečice a byl podpořen dotací z fondů Evropské Unie v rámci programu podpory ICT a Strategické služby.

Aplikace je funkční v obecném rozsahu a momentálně probíhá její dokončení na základě konkrétní zákaznické implementace.

Systém svými hlavními moduly pokrývá následující oblasti:

 • Správa databáze všech spolupracujících společností, kontaktů na ně a na jejich pracovníky a evidence smluvních podmínek mezi agenturou a těmito společnostmi.
 • Modul obchodního případu:
  • kompletní práce s klientem od prvního kontaktu/objednávky,
  • rozpočty a jejich členění,
  • rozplánování časového průběhu reklamních kampaní,
  • práce s požadavky na mediální plán jak ve smyslu rozdělení rozpočtu, tak i sledovaných mediálních ukazatelů mezi jednotlivá média, preference určitých médií apod.
  • interaktivní číselné i grafické vyjádření parametrů plánování (např. obarvování částí plánů na základě shody mezi úrovněmi plánu).
 • Mediální plán – centrální část systému, pro evidenci všech inzerátů a s nimi spojených informací.
 • Finanční toky inzerátů v různých úrovních a druzích cen (výpočty s použitím smluvních podmínek nebo ad-hoc).
 • Rezervace, Objednávky, Faktury.
 • Výpočty a zpracování bonusů.
 • Napojení na databázi médií (ceníky), externí softwary (např. plánovací) a účetnictví (samostatné můstky).
 • Timesheets.
 • Systém přístupových práv a možnost kompletního logování práce v systému.

Tento projekt byl podpořen dotací na mzdy kvalifikovaných zaměstnanců z fondů Evropské Unie v rámci programu podpory ICT a Strategické služby.

EU logo OPPI logo MPO logo