flag-box flag-box

Mamut – Historie ZměnYY

Historie změn programu Mamut:


Mamut 8.9.0.14101 12.08.2016
– Oprava výpočtu sharu v časové analýze, která mohla nastat v určitých případech.

Mamut 8.9.0.14079 25.05.2016
– Plány – Úprava vzhledu dialogů kvůli kompatibilitě při nastavení zobrazení písma ve Windows víc než 100%.
– Plány – Nově vytvořené nebo znovu otevřené plány se opět implicitně otevírají v maximalizovaném okně.

Mamut 8.9.0.14072 10.05.2016
– Úprava vzhledu dialogů kvůli kompatibilitě při nastavení zobrazení písma ve Windows víc než 100%.

Mamut 8.9.0.14057 30.03.2016
– Plany – Oprava chyby, která se může vyskytovat při určitých nastaveních, při výpočtu včetně odložené sledovanosti za „nulný“ den (VOSDAL).

Mamut 8.9.0.14036 29.01.2016
– Plany – Podpora výpočtu včetně odložené sledovanosti za „nulný“ den (VOSDAL).

Mamut 8.9.0.14010 11.11.2015
– Analýza – Oprava zobrazování nákupní cílové skupiny.

Mamut 8.9.0.13958 10.08.2015
+ Plány – Přidána možnost exportovat plán do předem určeného souboru Excelu.
+ Strategický plán – Oprava zapínání prvků nastavení reachových křivek, pokud je vybraná pouze jedna stanice.
+ Detailní plán – Přidána možnost obarvování podle nákupních častí dne.
– Detailní plán – V souhrnném okně plánu úpraven výpočet souhrnů GRP, TRP a Ceny i pro dokoupené.
– Detailní plán – Oprava vypočtu srovnávací ceny při zapnutém predik. ratingu na slovenských datech.
– Detailní plán – Oprava vypočtu srovnávací ceny pro dokoupené GRP.
– Detailní plán – Oprava řazení extra bloků do častí dne (pro účely souhrnů, záložek a dok. GRP).

Mamut 8.9.0.13891 17.03.2015
– Analýza – Oprava párování při importu z Excelu do analýzy.
+ Strategický plán – Zpřesnění optimalizace při výběru jiných než implicitních nastavení „Do výpočtu pravděpodobnosti zásahu započítat“ v dialogu „Pokročilé nastavení“.
+ Detailní plán – Přidána možnost dopočítat na vyžádaní dokoupené GRP z celkových GRP.
– Detailní plán – Oprava párování bloků podle data a času při importu z Excelu do detailního plánu.

Mamut 8.9.0.13857 25.11.2014
+ Detailní plán – Přidání upozorňující hlásky při spojováni dvou plánů, které obsahují různé cílové skupiny.

Mamut 8.9.0.13837 22.10.2014
– Oprava chyby, která neumožňovala odmazaní položek ve stromu logických výrazů.

Mamut 8.9.0.13830 10.10.2014
+ Nově před uložením zeditovaného stromu cílových skupin (soubor Default.mmc) vytvoří záloha (soubor Default.mmc.bak).
+ Analýza – Zlepšena stabilita během výpočtu všech typů analýz.
– Analýza – Oprava formátovaní „Afinity k GRP“ ve shlucích.
+ Detailní plán – V záložce „Podmínky“ dialogu „Nastavení“ je zvětšen panel filtrů „Bez bloků se spoty pro kampaně“.
– Detailní plán – Úprava výpisu plánovaného období.

Mamut 8.9.0.13804 22.08.2014
+ Přidání moznosti zkontrolovat konzistence dat (hlavní nabídka –> Nastavení –> Kontrola konzistence dat).
– Analýza – Znovu zprovozněn vypočet kumulace ve shlucích pro více vybraných cílových skupin.
– Analýza – Oprava exportu do Excelu číselníkových kódu, formátovaných jako číslo.
+ Detailní plán – Je zlepšila viditelnost dalších řádků v tabulce, při příliš velkém počtu řádků dokoupených GRP, přidáním dialogu „Zobrazení výstupu“ do sekce „Součtové řádky“ zaškrtávacího polička „Celkem dok. GRP“ a „po stopážích“, které umožňují skrývat nadbytečné řádky dokoupených GRP v tabulce plánu.
– Detailní plán – Oprava součtu dokoupených GRP při predikovaném ratingu.

Mamut 8.9.0.13773 23.07.2014
– Detailní plán – Oprava chybného obarvování adekvátních bloků.
– Detailní plán – Oprava chyby, když za určitých podmínek se nepřepočítávala srovnávací cena u některých bloků při ručně změněném ratingu.

Mamut 8.9.0.13759 15.07.2014
– Analýza – Zlepšení kompatibility s Windows 8/8.1 pří práci s importem z Excelu.

Mamut 8.9.0.13735 24.06.2014
– Analýza – Oprava chyby, která se vyskytuje při použití funkce „Načíst z Excelu“ na Windows 8/8.1.

Mamut 8.9.0.13730 19.06.2014
– Analýza – Ošetření problému, který se může vyskytovat za určitých podmínek na Admosphere datech během práci s analýzy při aktualizaci (replikaci) dat.

Mamut 8.9.0.13726 17.06.2014
– Analýza – Oprava chyby, která se vyskytuje za určitých podmínek a může způsobit to, že program přestane fungovat.

Mamut 8.9.0.13724 16.06.2014
– Oprava chyby, která neumožňovala vytváření nových cílových skupin v editoru logických výrazů na LLS datech.

Mamut 8.9.0.13714 06.06.2014
+ Přidání do Editoru nákupních podmínek zaškrtávacího polička „Setřídit dle názvu“, které abecedně setřídí existující nákupní sady, s výjimkou Ceníkových.
– Provedení drobných úprav v Editoru logických výrazů, které se týkají zobrazení logického výrazu v záložce SQL.
+ Analýza – Přidání možnosti (pokud dovoluje konfigurace počítače) alokovat paměť větší než 2Gb, což umožňuje počítat analýzy náročnější na paměť.
– Analýza – Oprava špatného řazení řádků při kumulacích.
– Analýza – Ošetření problému na Admosphere datech, který se může vyskytnout při aktualizaci (replikaci) dat jak během výpočtu analýz, tak i během práce s editorem logických výrazů.

Mamut 8.9.0.13626 14.05.2014
+ Analýza – Při načtení dat z Excelu nerozlisuje se při rozpoznání stanice podle názvu velikost písmen.
– Analýza – Pro Admosphere spoty vypnutý rychlý filtr „Muliplety“.
+ Strategický plán – Nastavení histogramu v záložce „Výstup“ teď neomezuje možnost nastavovat histogram v záložce „Reach. křivky“.

Mamut 8.9.0.13556 24.04.2014
+ Analýza – Snížení paměťová náročnost při výpočtu kumulací.
– Analýza – Oprava špatného řazení řádků při kumulacích.
+ Detailní plán – Vypnutí vyhledávání šablon v dialogu „Zobrazení výstupu“ v příslušném listboxu.

Mamut 8.9.0.13462 04.04.2014
– Analýza – Oprava nefunkčnost rychlých filtrů.

Mamut 8.9.0.13432 02.04.2014
– Oprava chyby s duplicitními bloky.

Mamut 8.9.0.13406 27.03.2014
+ Zrychlení načítání a ukládání uživatelských nákupních podmínek.
+ Analýza – Oprava zobrazení logických výrazů u některých proměnných na Admosphere datech v editoru logických výrazů.
+ Analýza – Oprava chyby ve shlukování.
+ Analýza – Do analýzy spotů přidán sloupec „Nák. CS“ s informací o nákupní cílové skupině.
+ Seřazení proměnných v editoru logických výrazů dle abecedy v analýze spotů.
+ Strategický plán – Přidána možnost zadávat cenu pro reachové plochy na 3 desetinná místa.