flag-box flag-box

Yetti – Historie ZměnYY

Historie změn programu Yetti:


Yetti 8.9.0.14158 20.04.2017
– Odstaněna chyba s načtením uživatelských nákupních podmínek.

Yetti 8.9.0.14151 13.04.2017
– Oprava uživatelských proměnných a práce s operátorem LIKE.
– Optimalizace práce s Vosdalem.

Yetti 8.9.0.14101 12.08.2016
– Oprava přesouvání shluků do řádků a sloupců v křížové analýze.

Yetti 8.9.0.14098 27.07.2016
– Odstraněna chyba, která způsobila, že při vytváření logického výrazu s použitím ukazatele „Vydavatel (od 9/15)“ na monitoringových datech, v editoru logických výrazu se nenabízeli někteří vydavatelé.

Yetti 8.9.0.14060 06.04.2016
+ v dialogu Nastavení přidán přepínač typu aktivit.

Yetti 8.9.0.14010 11.11.2015
+ Export do Excelu – Přidáno obarvování buňky ID kreativy pro které není multimédium.

Yetti 8.9.0.13985 10.09.2015
– Oprava vypočtu Reache po stanicích.

Yetti 8.9.0.13978 01.09.2015
– Opravena chyba, která při specifickém nastavení způsobila nedokončení výpočtu křížové analýzy.

Yetti 8.9.0.13958 10.08.2015
+ Nastavení exportu rozšířeno o možnost ukládaní do ASCII bez fixních řádků.
+ Export do Excelu (HTML) doplněn o export textu kurzívou.

Yetti 8.9.0.13893 27.03.2015
+ v okně aktualizace XLS kódovníků přidáno tlačítko „Úplná aktualizace“ (tato aktualizace bere v potaz i pouhou změnu popisku položky v databázi).
+ v okně aktualizace XLS kodovníků přidána možnost označit více položek pomocí „Ctrl“.

Yetti 8.9.0.13891 17.03.2015
+ Přidána možnost počítat u vybraných ukazatelů (např. „Počet spotů v bloku“) souhrn „Celkem“ jako průměr.
– Oprava chyby, která způsobovala vyvolování hlášky „není správná celočíselná hodnota“ u některých XLS kódovníků.
– Oprava chyby s propojováním kódovníků.
– Oprava zaokrouhlování čísel u uživatelských proměnných.

Yetti 8.9.0.13857 25.11.2014
+ Přidání možnosti počítat průměry počtu spotů v bloku a možnost počítat „Celkem“ jako průměr.
– Oprava chyby, která způsobovala vyvolování hlášky „není správná celočíselná hodnota“ u některých XLS kódovníků.
– Oprava chyby s propojováním kódovníků.

Yetti 8.9.0.13837 22.10.2014
+ Nově před uložením zeditovaného stromu cílových skupin (soubor Default.mmc) vytvoří záloha (soubor Default.mmc.bak).
+ Zlepšena stabilita během výpočtu všech typů analýz.
+ Nově při exportu multimédia se svislá čára „|“ (vyskytující se nejčastěji ve sloupci „Všechny značky“) převede na čárku „ ,“.
+ Přidání moznosti vyjmout vybrané sloupce z označovaní změn při aktualizaci XLS kódovníku (označené „*“)
– Oprava kapacitního problému při výpočtu větších křížových analýz.
– Oprava chyby v kumulacích některých analýz při nesekvenčním pořadí dnů.

Yetti 8.9.0.13804 22.08.2014
+ Přidání moznosti zkontrolovat konzistence dat (hlavní nabídka –> Nastavení –> Kontrola konzistence dat).
+ Přidání moznosti ve zrychlené volbě období vybrat cele dostupné období.
– Oprava chyby při aktualizaci XLS kódovníků, která může být způsobena prázdnými XIDy.
– Oprava chyby se zobrazováním hvězdičky při aktualizaci XLS kódovníků.

Yetti 8.9.0.13759 15.07.2014
– Ošetření situace, kdy při změně logického výrazu neproběhne kompletní aktualizace XLS kódovníků.

Yetti 8.9.0.13730 19.06.2014
– Ošetření problému, který se může vyskytovat za určitých podmínek na Admosphere datech během práci s analýzy při aktualizaci (replikaci) dat.

Yetti 8.9.0.13724 16.06.2014
– Oprava chyby, která neumožňovala vytváření nových cílových skupin v editoru logických výrazů na LLS datech.

Yetti 8.9.0.13714 06.06.2014
+ Přidání do Editoru nákupních podmínek zaškrtávacího polička „Setřídit dle názvu“, které abecedně setřídí existující nákupní sady, s výjimkou Ceníkových.
+ Přidání možnosti (pokud dovoluje konfigurace počítače) alokovat paměť větší než 2Gb, což umožňuje počítat analýzy náročnější na paměť.
+ Přidání možnosti vypočtu průměru v souhrnných řádcích detailních analýz pro ukazatele „Reach%“ a „Reach000“.
+ Přidání informační hlášky, pokud v křížových analýzách ve shlucích je vybráno více než 31 proměnných.
– Provedení drobných úprav v Editoru logických výrazů, které se týkají zobrazení logického výrazu v záložce SQL.
– Ošetření problému na Admosphere datech, který se může vyskytnout při aktualizaci (replikaci) dat jak během výpočtu analýz, tak i během práce s editorem logických výrazů.
– Oprava chování kurzoru po chybě v dávkách.

Yetti 8.9.0.13626 14.05.2014
– Oprava zobrazovaní ukazatele „Kategorie“, pokud je vybraný formát zobrazovaní „Celý řetězec“.
– Oprava rozdílu v délce výpočtu při změně poctu shluků.
– Ošetření chyby, která může vznikat v některých případech, pokud během vypočtu probíhá aktualizace (replikace) dat.

Yetti 8.9.0.13556 24.04.2014
+ Při přidávání do XLS kódovníku nového výrazu, tlačítko „OK“ se zpřístupní ihned po nastavení tohoto výrazu.
– Oprava chyby po dodatečném shlukování v křížové analýze.

Yetti 8.9.0.13523 15.04.2014
– Oprava aktualizace kódovníků.

Yetti 8.9.0.13462 04.04.2014
+ Obnovení filtru na časy u dnů v týdnu.
– Oprava výpočtu ukazatele „Délka“.

Yetti 8.9.0.13406 27.03.2014
+ Zrychlení výpočtu analýz.
+ Snížení paměťové náročnosti při výpočtu analýz.
+ Přidána možnost zobrazovat časy s přesností na milisekundy.
+ Přidána možnost nastavovat relativní období (dialog Nastavení –> Období –> Relativní).
– Oprava zobrazení logických výrazu u některých proměnných na Admosphere datech v editoru logických výrazů.