flag-box flag-box

Fenix

obrázek z fenixe
Program Fenix je moderním nástupcem plánovacího softwaru Mamut. Fenix je, na rozdíl od Mamuta, schopný pracovat jak s peoplemetrovými daty, tak s daty s crossmediálního elektronického měření konzumace médií adMeter 1000 (TV, Radio, tisk, internet a webové aplikace). Plánovaní kampaně je možné rozdělit do 4 základních fázi: Reachové křivky, Strategický plán, Detailní plán a Zpětná analýza proběhlé kampaně.
Fenix je dokonalejší, vzhledově modernější a uživatelsky přívětivější plánovací software určený k tomu, aby plně nahradil dosavadní funkce Mamuta, a zároveň nabídnul nové a pokročilé funkce jako například: sofistikovaná optimalizace s možností detailního nastavení priorit, možnost crosmediálniho plánovaní kampaní nebo analýzy crosmediálních kampaní.

Fenix je složen z pěti provázaných modulů:

Reachové křivky
obrázek z fenixe

Reachové křivky nám pomáhají rozhodnout se o rozdělení TRP, GRP, resp. peněz na jednotlivé stanice (kombinace stanic) nebo části dne (kombinace částí dne) dle našich požadavků na zásah zvolené cílové skupiny. Poskytují nám k tomuto účelu přehledné tabulky a grafy.

Reachové křivky umožňují odhadnout, kolik TRP, GRP nebo peněz budeme potřebovat na dosažení určité úrovně některého ukazatele zásahu (např. efektivního reache 3–8). Rovněž umožňují posoudit, zda dosažení požadované úrovně tohoto ukazatele není příliš drahé a zda by tedy nebylo lepší se spokojit s úrovní o trochu nižší, k jejímuž dosažení postačí výrazně menší množství TRP, GRP či peněz.


Strategický plán
obrázek z fenixe

je modul určený pro strategické plánování reklamních kampaní. Na základě dat ze zdrojového období odhaduje ukazatele zásahu (efektivní reach, ef. frekvence k+, histogram) pro různé rozdělení GRP zvolené cílové skupiny nebo rozpočtu mezi jednotlivé televizní stanice a části dne.

Součástí tohoto modulu jsou analýzy počítající několik druhů reachových křivek a ploch a optimalizace navrhující rozdělení GRP nebo ceny do uživatelem definovaných částí dnů na jednotlivých stanicích.


Detailní plán
obrázek z fenixe

je nástrojem pro vytváření konkrétních plánů televizní reklamní kampaně. Na základě dat ze zvoleného zdrojového období odhaduje mediální výpočetní ukazatele (např. rating, reach, afinita, ef. frekvence atd.) pro reklamní bloky z databáze elektronických programových schémat (ceníků) jednotlivých televizních stanic.

Detailní plán dává uživateli možnost jednotlivé bloky vybírat sám dle vlastního uvážení a na základě softwarem předpočítaných odhadovaných mediálních ukazatelů, nebo pomocí vnitřního softwarového optimalizačního modulu, nastavitelného dle uživatelských požadavků.


Postanalýza
obrázek z fenixe
je rozsáhlým nástrojem pro komplexní analýzu sledovanosti. Navazuje na Detailní plán a umožňuje zobrazit výsledek plánované kampaně – tedy zda proběhla dle představ či nikoliv.


Postbuy

Je poslední životní fází Fenixového projektu. Nabídne Vám přehled toho jak si vedla Vaše kampaň na základě porovnání plánování vs. reality.