flag-box flag-box

Golem – Historie ZměnYY

Historie změn programu Golem:


Golem 8.9.0.14101 12.08.2016
– Oprava výpočtu sharu v časové analýze, která mohla nastat v určitých případech.

Golem 8.9.0.14048 18.02.2016
– Oprava pro funkční využití VOSDALu v analýzách.

Golem 8.9.0.14010 11.11.2015
– Oprava výpočtu analýzy při použití TV timeshift.

Golem 8.9.0.13985 10.09.2015
– Oprava vypočtu Reache po stanicích.

Golem 8.9.0.13958 10.08.2015
+ Nastavení exportu rozšířeno o možnost ukládaní do ASCII bez fixních řádků.
+ Export do Excelu (HTML) doplněn o export textu kurzívou.

Golem 8.9.0.13891 17.03.2015
+ Přidána možnost počítat u vybraných ukazatelů (např. „Počet spotů v bloku“) souhrn „Celkem“ jako průměr.
– Oprava zaokrouhlování čísel u uživatelských proměnných.

Golem 8.9.0.13857 25.11.2014
+ Zlepšeni kompatibility s Windows 8/8.1.
+ Přidání možnosti počítat průměry počtu spotů v bloku a možnost počítat „Celkem“ jako průměr.

Golem 8.9.0.13837 22.10.2014
– Oprava chyby, která neumožňovala odmazaní položek ve stromu logických výrazů.

Golem 8.9.0.13830 10.10.2014
+ Nově před uložením zeditovaného stromu cílových skupin (soubor Default.mmc) vytvoří záloha (soubor Default.mmc.bak).
+ Zlepšena stabilita během výpočtu všech typů analýz.
– Oprava spojovaní přes hranici dne.

Golem 8.9.0.13804 22.08.2014
+ Přidání moznosti zkontrolovat konzistence dat (hlavní nabídka –> Nastavení –> Kontrola konzistence dat).
+ Přidání moznosti ve zrychlené volbě období vybrat cele dostupné období.
– Oprava ukládaní nastaveni grafu přelivu ve vidoanalýze.
– Oprava chyby při vyhodnocovaní logického výrazu na protipořady.
– Oprava chyba v součtových řádcích pro ukazatel „Počet spotů v bloku“.

Golem 8.9.0.13759 15.07.2014
– Obnovení stromu se skupinami stanic v dialogu „Nastavení“.

Golem 8.9.0.13730 19.06.2014
– Ošetření problému, který se může vyskytovat za určitých podmínek na Admosphere datech během práci s analýzy při aktualizaci (replikaci) dat.

Golem 8.9.0.13724 16.06.2014
– Oprava chyby, která neumožňovala vytváření nových cílových skupin v editoru logických výrazů na LLS datech.

Golem 8.9.0.13721 11.06.2014
– Oprava chyby, která se může vyskytovat za určitých podmínek v pořadových analýzách při použití ukazatele „dny vysílání“.

Golem 8.9.0.13714 06.06.2014
+ Přidání do Editoru nákupních podmínek zaškrtávacího polička „Setřídit dle názvu“, které abecedně setřídí existující nákupní sady, s výjimkou Ceníkových.
+ Přidání možnosti (pokud dovoluje konfigurace počítače) alokovat paměť větší než 2Gb, což umožňuje počítat analýzy náročnější na paměť.
– Provedení drobných úprav v Editoru logických výrazů, které se týkají zobrazení logického výrazu v záložce SQL.
– Oprava zobrazovaní ukazatele „Prům. délka“ za určitých podmínek.
– Ošetření problému na Admosphere datech, který se může vyskytnout při aktualizaci (replikaci) dat jak během výpočtu analýz, tak i během práce s editorem logických výrazů.
– Oprava chování kurzoru po chybě v dávkách.

Golem 8.9.0.13626 14.05.2014
– Oprava vypočtu v křížových analýzách, pokud je vybraný pouze ukazatel „GRP 30s“.
– Ošetření chyby, která může vznikat v některých případech, pokud během vypočtu probíhá aktualizace (replikace) dat.

Golem 8.9.0.13556 24.04.2014
– Oprava zobrazení ukazatele „Produktová segmentace“ v analýze spotů.
– Oprava zobrazení ukazatele „Programový typ“ v analýze pořadů.
– Oprava chyby absence týdnů s nulovými hodnotami.
– Oprava chyby, která se může vyskytnout v některých křížových analýzách, pokud počet shluku je větší než 2.
– Oprava chyby při práci s logické výrazy pro Protipořady.

Golem 8.9.0.13523 15.04.2014
+ Přidáno upozornění o zrušení reportování klasifikací ABCDE ESOMAR a ABCDE CZ z denních dat od 1. 4. 2014 včetně.
– Oprava vypočtu ukazatelů „Délka“ a „Průměrná délka“ v křížových analýzách.
– Oprava vypočtu řádku „Celkem“ pro ukazatel „Délka“ v detailních analýzách.
– Oprava zobrazování výpočetních ukazatelů „Začátek“ a „Konec“.
– Odstranění zbytečné hlášky při zavíraní nákupních podmínek v případě, kdy se v nich nebyly provedené žádné změny.

Golem 8.9.0.13462 04.04.2014
– Oprava chyby, která neumožňovala spočítat některé detailní analýzy pořadů a křížové analýzy Admosphere spotů.
– Oprava chyby v analýzách pořadů při výpočtu ukazatelů „Alfa“, „Beta“, „Nasycenost“, „RSh“.

Golem 8.9.0.13432 02.04.2014
– Oprava chyby výpočtu skupinových a křížových analýz.

Golem 8.9.0.13406 27.03.2014
+ Zrychlení výpočtu analýz.
+ Snížení paměťové náročnosti při výpočtu analýz.
+ Přidána možnost zobrazovat časy s přesností na milisekundy.
+ Do detailních analýz spotů přidán sloupec „Nák. CS“ s informací o nákupní cílové skupině.
+ Přidána možnost nastavovat relativní období (dialog Nastavení –> Období –> Relativní).
+ Seřazení proměnných v editoru logických výrazů dle abecedy v analýzách spotů.
– Oprava zobrazení logických výrazu u některých proměnných na Admosphere datech v editoru logických výrazů.
– Oprava zobrazení vybraných času v časové analýze a analýze časových průběhů.
– Oprava výpočtu časů v detailní analýze spotů, běžících přes pořadovou půlnoc.
– Oprava výpočtu ratingu bloků.